ПВХ Clear Film

ПВХ Clear Film

ПВХ Clear REACH ережеге сәйкес Film емес Фталаты емес ауыр металдар, супер айқын немесе қалыпты айқын фильм.
Қалыңдығы 0.08mm - 3.0mm, барынша ені 183см.